Licencję do holowania narciarza wodnego

290.00 

Zajęcia odbywają się od maj do września.

W kursie na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających może uczestniczyć osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;

Cena zawiera cały kurs, część teoretyczną oraz praktyczną.
Zamawiając kursu otrzymają Państwo login oraz hasło do naszej platformy szkoleniowej.
Po ukończeniu części teoretycznej, umówiony zostanie termin zajęć praktycznych i egzaminu.
Na ukończenie całego szkolenia i zdanie egzaminu wystarczy jeden dzień.

 

Kategoria:

Licencja uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego oraz do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.