Licencję do holowania narciarza wodnego

290.00 

Zajęcia odbywają się od maj do września.

W kursie na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających może uczestniczyć osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;

Cena zawiera cały kurs, część teoretyczną oraz praktyczną.
Zamawiając kursu otrzymają Państwo login oraz hasło do naszej platformy szkoleniowej.
Po ukończeniu części teoretycznej, umówiony zostanie termin zajęć praktycznych i egzaminu.
Na ukończenie całego szkolenia i zdanie egzaminu wystarczy jeden dzień.

 

Kategoria:

 

Licencja uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego oraz do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Dostawa zamówionej usługi odbywa się elektronicznie w formie przesłania na adres e-mail danych niezbędnych do zalogowania na platformie szkoleniowej.

Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności samodzielnego prowadzenia jachtu motorowego, którego zwieńczeniem będzie zdany egzamin potwierdzający znajomość przepisów oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej.

Kurs składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia z teoretyczne przeprowadzane są za pośrednictwem internetowej platformy szkoleniowej  z wykorzystaniem programu Moodle.  Zajęcia te odbywają Państwo samodzielnie na ekranie komputera, tabletu bądź smartfonu.  Materiał jest podzielony na 11 lekcji, a każda z nich kończy się krótkim testem, który ma na celu przygotowanie do egzaminu. Jak wykazały nasze zeszłoroczne doświadczenia, jest to obecnie najwygodniejsza, najszybsza i najbezpieczniejsza forma przeprowadzenia zajęć. W zeszłym roku 100% naszych słuchaczy bez problemu przebrnęło przez egzamin na patent sternika motorowodnego. Czas niezbędny do ukończenia szkolenia wynosi 3-4 godziny.

Po ukończeniu części teoretycznej zapraszamy do portu Wojskowego Klubu Sportowego ZEGRZE na zajęcia praktyczne.

Odbywają się one na szybkiej łodzi motorowej OPEN 530 z silnikiem Suzuki 115 KM. Na tej samej łodzi przeprowadzony będzie egzamin.