Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 603-073-586
email: klub@wkszegrze.com.pl

High Performance

 

 

 

Warunki uzyskania patentu sternika motorowodnego

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:...

  • ukończenie 14 rok życia
  • złożenie do PZMWiNW następujących dokumentów:

śruba motorowodna- wniosku o wydanie patentu

- zdjęcie 3,5x4,5 cm

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu

- w przypadku osoby małoletniej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów