Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 605-418-152
email: klub@wkszegrze.com.pl 

High Performance

 

 

 

Koniec szkoleń na stopień starszego sternika motorowodnego.

Od sezonu 2013 rozporządzeniem Ministra Sportu zostaje zniesiony stopień Starszego Sternika Motorowodnego.

Jego uprawnienia na wodach śródlądowych otrzymał Sternik Motorowodny, natomiast uprawnienia morskie Sternik Morski. Już wkrótce, po wejściu w życie rozporządzenia osoby posiadające obecnie uprawnienia Starszego Sternika Motorowodnego, będą mogli wymienić swoje swoje patenty na patenty Sternika Morskiego.