Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 605-418-152
email: klub@wkszegrze.com.pl 

High Performance

 

 

 

Dokumenty stażowe

Wytyczne do prawidłowego wypełniania dokumentów stażowych.

 

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z wypełnianiem dokumentów stażowych informujemy że:

1. Karty rejsów oraz opinie z rejsu powinny być wypełnione na obowiązujących formularzach PZMWiNW (ewentualnie PZŻ) literami drukowanymi.

  • Należy zwrócić szczególną uwagę na nazwy portów i mórz.
  • Nazwy portów należy podawać w języku narodowym lub angielskim
  • Dokumenty wypełnione nieczytelnie będą zwracane.

2. Karty rejsów oraz opinie z rejsu należy wysłać w oryginałach lub kserokopie potwierdzone przez Okręgowe Związki Motorowodne, Okręgowe Związki Żeglarskie.
3. Opinie z rejsu na patent morskiego sternika motorowodnego może wystawić osoba posiadająca patent morskiego sternika motorowodnego/jachtowego sternika morskiego lub kapitana motorowodnego/kapitana jachtowego.
Opinie z rejsu na patent kapitana motorowodnego może wystawić osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego/ kapitana jachtowego.
4. Do czasu rzeczywistego pływania nie wlicza się postoju na kotwicy, czasu dryfowania, czasu łapania ryb, nurkowania, postoju na redzie portu, holowania narciarza wodnego oraz statków powietrznych.
5. Zaliczyć można tylko te rejsy których czas pływania bez zawijania do portu wynosi co najmniej 24 godz.